asekuracyjny


asekuracyjny
asekuracyjny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zabezpieczający, ochraniający, ubezpieczający, zapewniający bezpieczeństwo, pomoc; asekurujący': {{/stl_7}}{{stl_10}}Przyrządy asekuracyjne. Liny, haki asekuracyjne. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'dotyczący asekuracji w zn. 3.: gwarantujący wypłatę sumy przewidzianej umową ubezpieczeniową; ubezpieczeniowy': {{/stl_7}}{{stl_10}}Towarzystwo asekuracyjne. Polisa asekuracyjna. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • asekuracyjny — asekuracyjnyni 1. «zapewniający bezpieczeństwo; zabezpieczający, ubezpieczający, asekurujący» Lina asekuracyjna. Urządzenia asekuracyjne. Przedsięwziąć środki asekuracyjne. 2. przestarz. «związany z ubezpieczeniem, zapewniający wypłatę kwoty… …   Słownik języka polskiego